ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a Szántó Edit egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató által üzemeltetett webáruház https://www.ravix.hu használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Szántó Edit egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 8492 Kerta, Somló utca 170. hrsz.
A szolgáltató postacíme: 8492 Kerta, Somló utca 170. hrsz.
A szolgáltató weboldal: https://www.ravix.hu
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: [email protected]
A szolgáltató telefonszáma: +36 20 510 4474
Nyilvántartási szám: 52779679
Adószáma: 69156290-1-39
Cégbíróság / okmányiroda: Veszprém Megyei Kormányhivatal – Devecseri Járási Hivatal
A Szolgáltatót nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal
A Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét a jegyző a következő számon vette nyilvántartásba: 320121/B/1
Számlavezető bank: UniCredit Bank
Számlaszám: 10918001-00000103-27970009
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató megnevezése: Closte LLC,
A tárhelyszolgáltató székhelyének a címe: 1603 Capitol Ave., Suite 310 A546, Cheyenne, Wyoming 82001
A tárhelyszolgáltató e-mail címe: Terms of Service/AUP Violations: [email protected] (customers will be copied on all reports), Other Legal and Law Enforcement Inquiries: [email protected]

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2024. június 30 napjától és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosítások a közzététellel lépnek hatályba. Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával, vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató (elérhetősége: https://www.ravix.hu/adatkezelesi-tajekoztato/) feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a regisztráció és vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció és vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.2. A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, alanyi adómentesek. A termékek nem tartalmaznak szállítási költséget, csomagolási díjat. A termékek virtuális szolgáltatások.

3.3. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről képek, fotók jelenhetnek meg.

3.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

3.5. A vételár kifizetésével a fogyasztó kizárólag saját céljaira szerzi meg a felhasználási jogot. A megvásárolt termék szerzői jogvédelem alatt áll, annak többszörözése, átruházása, tovább értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül tilos.

3.6. A megvásárolt virtuális termékekhez (tanfolyamok/képzések/kurzusok) a Felhasználó nem kap örökös hozzáférést, a hozzáférési időszakok eltérőek, így minden esetben jelezve van az egyes virtuális termékek leírásában.

4. RENDELÉS MENETE

4.1. A Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást, vagy először regisztrál, bejelentkezik a weboldalra és ezután kezdi meg a vásárlást. A weboldalon elérhető virtuális termékek (tanfolyamok/képzések/kurzusok) kizárólag regisztráció után vásárolhatóak meg (fizetős termékek esetén) vagy vehetők fel (ingyenes termékek esetén), mivel a Felhasználó ezeket kizárólag a Szolgáltató weboldalán tekintheti meg.

4.2. A Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja, a termék darabszámát beállítja.

4.3. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termék(ek)et. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

4.4. Ha a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” („x”) ikonra kattintva törölheti a kosárból a termék(ek)et. Amennyiben megváltoztatja a megvásárolni kívánt termék mennyiségét, a kosár tartalma vagy automatikusan frissül, vagy a „Kosár frissítése” gomb megnyomásával frissítheti azt. A rendelés véglegesítéséhez a Felhasználó a ”Tovább a pénztárhoz” gombra kattint.

4.5. Felhasználó megadja a vásárláshoz szükséges számlázási adatait és a regisztrációjához szükséges e-mail címét és jelszavát, amennyiben a vásárlás előtt még nem regisztrált a felhasználó. A Felhasználó megjegyzést is küldhet a Szolgáltatónak a rendeléséhez.

4.6. Céges rendelés esetén a Felhasználónak kötelessége megadnia az Adószámát is.

4.7. Fizetési módok:

 • Banki átutalás: felhasználó a megrendelt termék(ek) ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára köteles átutalni, vagy a számlázó programba integrált Simple Pay-el a számlázz.hu rendszerén keresztül bankkártyával is kiegyenlítheti azt.
 • Stripe (bankkártyás fizetéssel)

A bankkártyával fizetés esetén történő adattovábbításról további információk az Adatkezelési tájékoztatóban találhatók.

4.8. Szállítási módok: A termékek virtuális szolgáltatások, nem tartalmaznak szállítást, online érhetőek el.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: a Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.10. Az adatok megadását követően a Felhasználó a „Megrendelés elküldése” (vagy „Fizetés Stripe-al, „Tovább a fizetéshez”) gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

4.11. A Felhasználó megrendelésének megérkezését követően azt haladéktalanul visszaigazoljuk elektronikus úton a Felhasználó e-mail címére küldött levélben. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

4.12. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás adatokat adott meg regisztrációja vagy megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4.13. A megrendelésről elektronikus számla (E-számla) készül, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre kézbesítünk. Banki átutalás esetén először díjbekérőt küldünk, melynek kiegyenlítését követően kapja meg a vásárló az megrendelt termékhez való hozzáférését.

4.14. Amennyiben a weboldalon vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5. MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelések feldolgozása virtuális termékek (tanfolyamok/képzések/kurzusok) esetében online fizetés esetén automatikusan történik. Banki átutalás választása esetén a feldolgozás munkaidőben történik.

5.2. Az általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül van. Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

5.3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6. ELÁLLÁSI JOG

6.1. A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

6.2. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

6.3. Ha a Felhasználó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 • a Szolgáltató neve: Szántó Edit egyéni vállalkozó
 • a Szolgáltató postacíme: 8492 Kerta, Somló utca 170. hrsz.
 • a Szolgáltató telefonszáma: 06205104474
 • a Szolgáltató e-mail címe: [email protected]

6.4. Ebből a célból felhasználhatja az 1. melléklet szerinti elállási nyilatkozatmintát is.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.5. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

Ha a Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Felhasználó köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

7.  TÁJÉKOZTATÁS A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL

7.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

7.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8. VITARENDEZÉS

8.1. Ha a Vásárló (Felhasználó) a Szolgáltatóval szemben panaszt szeretne benyújtani, akkor a panaszához a következőkhöz fordulhat:

 • A Szolgáltatóhoz a következő elérhetőségeken:

személyesen: 8492 Kerta, Somló utca 170 hrsz.
telefonon: + 36 (20) 510 4474
e-mailben: [email protected]

 • A jegyzőhöz a következő elérhetőségeken:

jegyző neve: Szarka Gyula
település: Tüskevár
postacím: 8477 Tüskevár, Kossuth L. u. 48.
e-mail cím: [email protected]
telefon: 88/259-101

 • Békéltető testülethez:
  • a Szolgáltató Székhelye szerinti békéltető testülethez az alábbi elérhetőségeken:
   • Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
   • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
   • Telefonszáma: (96) 520-217
   • Elnök: Dr. Bagoly Beáta
   • Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto
   • E-mail cím: [email protected] 
  • a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez (elérhetőségei: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek oldalon találhatók) A békéltető testületek adatait a jelen ÁSZF 2. melléklete is tartalmazza.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban a jogszabály alapján együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató az eljárás megindulása esetén igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

 • Bírósághoz a Polgári Törvénykönyv és a Polgári perrendtartás rendelkezéseinek megfelelően.
 • Ha a vásárló (Felhasználó) szokásos tartózkodási helye Magyarországtól eltérő uniós tagállamban van, a Szolgáltatóval szembeni jogvitája esetén az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformot is igénybe veheti a vitarendezési eljárás lebonyolítása érdekében. Az online vitarendezési platform a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.2. Ha a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Kelt: Veszprém, 2024.06.30

Mellékletek:

 • 1-es számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
 • 2-es számú melléklet: Békéltető testületek elérhetőségei
1-es melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Szántó Edit egyéni vállalkozó (Székhely: 8492 Kerta, Somló utca 170 hrsz)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Termék(ek) megnevezése:
Szerződéskötés időpontja:
Rendelés egyedi azonosító száma:

A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

2-es melléklet

Békéltető testületek elérhetőségei

 • Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Gőbölös Réka

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc  Pf.  376.

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: [email protected]

 • Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: [email protected]

 • Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Péter Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: [email protected]

 • Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Csapó Csilla 

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: [email protected] 

 • Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: [email protected] 

 • Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: [email protected] 

 • Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefonszáma: (1) 792-7881

Fax száma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Nadrai Géza

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: [email protected]